Opvang en overblijven

Overblijven
Het overblijven staat op onze school bekend onder de naam broodschool. De organisatie is in handen van Irma Timmer en Daniëlle van Damme. Zij overleggen met de commissie TSO (Tussen Schoolse Opvang). De coördinator maakt deel uit van de werkgroep TSO, waarin ook de MR en het schoolteam zijn vertegenwoordigd.
Voor 2012-2013 is de bijdrage voor het overblijven € 2,00 per kind, per keer. Blijft een kind regelmatig over dan kan er een ‘strippenkaart’ worden aangeschaft. De bijdrage is dan € 1,50 per keer. Er is toezicht tijdens het overblijven.
Aanmelding voor de broodschool en het doorgeven van bijzonderheden kan bij Irma Timmer: tel. 0049-5947-999822 of mobiel 06-30391280.

(Reglement TSO toevoegen als pdf)


Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang is voor- en naschoolse opvang tijdens vakantie en op schoolvrije dagen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Onderwijs en kinderopvang sluiten op elkaar aan. Kinderen worden in een huiselijke situatie opgevangen en begeleid door professionele leidsters. In de buitenschoolse opvang krijgen de kinderen alle ruimte om kind te zijn, want ze zijn er in hun vrije tijd. Gastouderopvang is kleinschalige en flexibele opvang, die plaatsvindt bij geselecteerde gastouders thuis. De maximale opvang is 4 kinderen per gastouder.

Onze school is voor de buitenschoolse opvang en gastouders aangesloten bij Kinderopvang Coevorden. Informatie hierover vindt u in de folders die op school verkrijgbaar zijn of via de kinderopvangorganisatie (telefoonnummer: 0524-524445 of website www.kinderopvangcoevorden.nl)