VVE

VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)

Met voor- en vroegschoolse educatie bedoelt men het voorkomen en vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en ontwikkelingsbelemmeringen bij jonge kinderen, met als resultaat het vergroten van kansen aan het begin van de schoolloopbaan.

Peuterstap is vanaf 31 oktober 2016 een geregistreerde VVE locatie. Voor een doorgaande lijn richting de basisschool werken we met een geregistreerde VVE methode.

Een doorgaande leerlijn dus van voorschools naar vroegschools. Het zijn geen losse lessen maar bij alles wat er in de groep gebeurt, speelt het programma een rol, ook als er niet expliciet aan activiteiten van het programma wordt gewerkt.

Doel VVE
Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. Kinderen worden via speciale onderwijsprogramma’s daarbij geholpen. Er zijn verschillende programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. Stimulering is voor elk kind belangrijk, maar vooral voor kinderen die van huis uit minder meekrijgen. In de praktijk zijn met VVE-programma’s overwegend positieve en soms zeer positieve resultaten bij de kinderen bereikt. Bij de ontwikkeling van deze programma’s is aangesloten op de meest recente inzichten over hoe de ontwikkeling van jonge kinderen verloopt en hoe we die zo goed mogelijk kunnen stimuleren. 

Als methode voor VVE gebruikt Peuterstap "Piramide.

Lees hier alle informatie over de werkwijze van Piramide