Beleid Peuterstap

Op Peuterstap wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan. Daarin wordt beschreven hoe we met de kinderen omgaan. Regelmatig wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind.

De ontwikkeling van het kind staat centraal. Waar we bijzonderheden signaleren bespreken we dit met u als ouder(s).

Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen.

Diverse beleidsdocumenten zijn op te vragen bij de locatie.