Oudercommissie

Zowel ouders als het bestuur van de Stichting Kindontwikkeling en Kinderopvang te Coevorden (vanaf nu: SKKC) vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder niet-gesubsidieerde kinderopvang en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen.

Het bestuur van de SKKC is wettelijk verplicht om een oudercommissie in te stellen voor onder haar verantwoordelijkheid geëxploiteerd niet-gesubsidieerde kinderopvang 2-4 jaar Peuterstap.

De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van het bestuur van de kinderopvang 2-4 jaar over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van de kinderopvang 2-4 jaar zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56 (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

De oudercommissie is bevoegd het bestuur ongevraagd te adviseren over de onderwerpen. Bij advies van ouders gaat het er uiteindelijk om een voor alle partijen – aanbieder en afnemer  – werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van ouders én aan de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van de SKKC.

De samenstelling van een oudercommissie is een goede afspiegeling van de ouders, die gebruik maken van de kinderopvang 2-4 jaar.

De notulen van de oudercommissievergadering zijn openbaar en kunt u hieronder vinden

notulen 03 april 2017

notulen 15 februari 

notulen 11 september 2017