Wijzigen:

Wijzigingen kunt u doorgeven aan één van de pedagogische medewerkers of u kunt dit schriftelijk per mail doen:  fz.peuters@fiers.nu

Opzeggen:

Als kinderen 4 jaar worden gaan ze naar de basisschool. Peuterstap hanteert deze datum voor de uitschrijving. 

Mocht u eerder willen opzeggen dan is dat mogelijk. Elk moment van de maand kunt u het contract opzeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn. Opzeggen kan per mail: fz.peuters@fiers.nu