De GGD heeft in het najaar nader onderzoek gedaan en alles is goedgekeurd. 

Hier vindt u het inspectierapport.