Aanmelden Peuterstap
 

Peuterstap - Vanaf april 2017 5 ochtenden geopend

In 2014 is de Stichting Kindontwikkeling en Kinderopvang Coevorden (SKKC) gestart, vanaf 3 juni 2014 vinden er peuteractiviteiten bij de peuterspeelzaal op school plaats. Dat houdt in dat er op alle ochtenden(dus 5 dagdelen), van 8.30-12.00  opvang voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar  gerealiseerd is.

Deze site is bedoeld om u een beeld te geven van wat u en uw kind kunnen verwachten van het verblijf op Peuterstap. Met onbeantwoorde vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de pedagogische medewerkers van uw kind of bij Ageet van Dijken en/of Linda Oldenhuis onder telefoonnummer 0524 - 516182.

Uiteraard staan wij altijd open voor opmerkingen en aanvullingen. Wij wensen u en uw kind veel speelplezier toe op “Peuterstap”!

Het registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang  is: 188605757